دکتر زهره محمد زاده متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

 • زهره محمدزاده الهوردیخوانی
 • متولد ۱۳۴۲، اخذ دیپلم تجربی از دبیرستان ۲۲ بهمن مشهد در تیر ماه سال ۱۳۶۲
 • تحصیلات دکتری عمومی از سال ۱۳۶۴ لغایت ۱۳۷۱، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • اخذ درجه دکتری عمومی در سال ۱۳۷۱با شماره ۳۷۳۴۹
 • طرح لایحه خدمت نیروی انسانی در منطقه محروم کلات نادری خراسان، آذر ۱۳۷۱ لغایت ۱۳۷۳
 • دوره رزیدنتی تخصصی رادیولوژی سونوگرافی، بیمارستان امام رضا(ع)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مهر ۱۳۷۴ لغایت بهمن ۱۳۷۷
 • اخذ درجه دکتری تخصصی در سال۱۳۷۷ در رشته رادیولوژی سونوگرافی
 • خدمت طرح ضریب K در شهرستان قوچان خراسان مرکزی. ن ۱۳۷۷لغایت ۱۳۷۹
 • گذراندن ۱۵ دوره بازآموزی کنگره رادیولوژی سونوگرافی انجمن رادیولوژی ایران از سال ۱۳۷۹ لغایت ۱۳۹۴
 • گذراندن دوره های متعدد کنگره های بیماری های زنان و مامایی و Breast
 • گذراندن دوره ویژه ماموگرافی در تهران و مشهد
 • گذراندن کنگره رادیولوژی شیراز در سال ۱۳۷۸
 • خدمت در منطقه محروم تهران درمانگاه های مشیریه و بهگر در سال های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱
 • فعالیت پزشکی در درمانگاه الیاد جنت آباد در سال های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴
 • فعالیت به عنوان پزشک رادیولوژیست در بخش رادیولوژی و سونوگرافی درمانگاه تخصصی صدا و سیما در سال های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱
 • تاسیس مطب رادیولوژی سونوگرافی و ماموگرافی در تهران به شماره ۲۷۰۶۷/پ/۲۴۳۹۷/۸/س و شماره مسوول فنی ۲۷۰۶۸/پ/۲۴۳۹۹/۸/س ، در خیابان آزادی جنب وزارت کار، ۱۳۸۱ لغایت ۱۳۹۴
 • مسوول فنی رادیولوژی سونوگرافی سروش از سال ۱۳۸۱ تا کنون( ادامه دارد) به پروانه مسوول فنی ۲۲۵۹/۱۳۸۳۷/۸/س . ۲۵/۷/۸۸
 • اخذ پروانه مطب جدید تهران ۱۱۳-۳۷۲۶۹-۲۲۲٫ ۲۳/۱۲/۸۵ و تمدید آن در سال ۱۳۹۰
 • فعالیت های فرهنگی، آموزشی، اعتقادی در بسیج دانش آموزی و دانشجوی به طور گسترده و مطالعات اعتقادی و معارف و اخلاق

دکتر زهره محمدزاده

بهترین سونوگرافی باید تجهیزات کاملی را داشته باشد ، این تجهیزات به روز باشد تا نتایج سونوگرافی را بدون خطا و یا با کم ترین خطا نشان دهد .