سونوگرافی آنومالی

  • 0
  • آبان ۱۶, ۱۳۹۵

سونوگرافی آنومالی

بعد از هفته سیزدهم زن باردار وارد سه ماهه دوم بارداری خود خواهد شد. سونوگرافی آنومالی در بین هفته های هجده تا بیست بارداری انجام می شود  در سونوگرافی این دوره می توان  محل قرار گرفتن جنین، شکل و اندازه صورت و دست ها را مشاهده کرد.

نحوه انجام سونوگرافی آنومالی

در این سونوگرافی نیازی به پر کردن مثانه نمی باشد زیرا در این دوره شکم به اندازه ایی بزرگ شده است که می توان از راه اسکن شکم تصویر های خوبی را دریافت کرد.در ابتدا ژل ها به شکم شما مالیده می شود و پروب بر روی شکم شما حرکت داده می شود  متخصص سونوگرافی قسمت های مختلف بدن جنین را اندازه گیری و بررسی می کند .در سونوگرافی استخوان های جنین در اسکن سفید رنگ ظاهر خواهند شد و قسمت های نرم بدن به رنگ خاکستری مشخص می شوند و مایع آمنیوتیک در رحم مادر به رنگ سیاه در سونوگرافی دیده می شود.

سونوگرافی آنومالی
کاربرد سونوگرافی آنومالی

ساختمان سر جنین و مشکلات مغزی جنین درسونوگرافی آنومالی بررسی می شود.
در صورتی که جنین دارای شکاف کام لب باشد در این سونوگرافی مشخص خواهد شد.
از جهت طولی و عرضی ستون فقرات جنین بررسی می شود و مشخص می شود که استخوان ها در یک راستا قرار گرفته اند.
در مواردی دوقلو ها تا هفته بیستم بارداری هم مشخص نمی شوند این سونوگرافی دوقلوها را نشان خواهد داد .
ارگان های داخلی و شکم مورد معاینه قرار می گیرند.
قسمت های مختلف بدن از جمله :
اندازه گیری محیط اطراف سر (HC)
اندازه گیری محیط شکم (AC)
اندازه گیری استخوان ران (FL)

قلب کودک که باید دارای دریچه های هم اندازه باشد که باید با هر تپش باز و بسته شوند بررسی می شود .
جنین در رحم مادر مقداری از مایع آمنیوتیک را می خورد که به رنگ سیاه در سونوگرافی دیده خواهد شد  و به طور کلی معده بررسی خواهد شد .
گردش ادرار در کلیه ها و مثانه دیده می شود
انگشتان دست ها و پاها در این سونوگرافی شمرده می شود.
جفت، مایع آمنیوتیک و بند ناف مورد ارزیابی قرار می گیرند. جفت ممکن است در دیوار جلویی رحم یا دیوار پشتی رحم  و یا نزدیک با بالا یا پایین رحم باشد. اگر جفت پایین باشد بهتر است که سونوگرافی دیگری در سه ماهه سوم بارداری جهت ارزیابی موقعیت جفت و جنین انجام گیرد.

با تشکر مدیریت سایت سروش مرکز سونوگرافی غرب تهران

ارسال نظر

5 + 6 =