سونوگرافی ریه در کودکان

توسط تیر ۹, ۱۳۹۸ سونوگرافی, مقالات بدون نظر

سونوگرافی ریه در کودکان

شایعترین پروپی که برای تصویربرداری سونوگرافی از ریه استفاده می شود ، شامل پروپ منجنی یا پروپ دارای آرایه فازی با فرکانس ۳٫۵-۵ مگاهرتز است . پروپ های خطی صرفا برای بررسی قدام قفسه سینه در بررسی خط پلور برای رد کردن پنوموتوراکس و یا برای تعیین مشخصات پاتولوژی هایی که بر دیواره قفسه سینه تکیه دارند ، استفاده می شود . پروپ های خطی برای بررسی ساختمان های عمقی در قاعده ریه مناسب نمی باشد . در شرایطی که می توان از سطح ریه به واسطه ایجاد کانسالیدیشن یا آتلکتازی یا مایع پلور ، عمق بیشتری را بررسی کرد ، از پروپ های منحنی یا پروپ دارای آرایه فازی با فرکانس ۳٫۵-۵ مگاهرتز استفاده می شود .

آمادگی برای سونوگرافی ریه

سونوگرافی قفسه سینه را می توان در وضعیت سوپاین ، نیمه نشسته ، نشسته و یا در حالت ایستاده انجام داد.

عکس-سونوگرافی-ریه

عکس-سونوگرافی-ریه

نحوه انجام سونوگرافی ریه

بر اساس پروتکل Blue چهار نقطه از هر همی توراکس ، مورد بررسی سونوگرافی قرار می گیرد . پروپ مانند یک قلم به صورت عمود بر قفسه سینه در دست نگه داشته می شود و علامت مارکر آن برای تصاویر ساژینال به طرف سر قرار می گیرد . بنابراین در تفسیر تصاویر سونوگرافی قفسه سینه ، سمت چپ تصاویر ساژینال بر روی صفحه نمایش مربوط به سمت فوقانی است . هنگامی که دیافراگم دیده می شود ، بخش سمت چپ دیافراگم ( قسمت فوقانی ) مربوط به قفسه سینه است و قسمت راست مربوط به زیردیافراگم است . در افراد طبیعی و سالم وجود ترکیب علائم لغزش ریه و خطوط A دلالت بر تهویه طبیعی ریه دارد و این حالت بایستی بر روی تمام قسمت های قفسه سینه دیده شود .

به خاطر اثر نیروی جاذبه بر مایعات درون قفسه سینه ، نمای مایع پلور بستگی به پوزیشن بیمار دارد . افیوژن پلور را می توان به صورت نوار بدون اکو یا هیپراکو در قسمت زیرین قفسه سینه و در هنگام بررسی کوادارن های فوقانی چپ و راست مشاهده نمود .

سونوگرافی غرب تهران که با نام سونوگرافی سروش  در زمینه سونوگرافی و رادیولوژی فعالیت دارد ، مجهزترین دستگاه ها را دارد و گزارشات دقیقی را  ارائه می دهد  . جهت مشاوره و تعیین وقت قبلی می توانید با شماره های ۴۴۱۶۲۱۲۵ – ۴۴۱۶۲۱۲۶ تماس حاصل نمائید .

موارد مشکوک در سونوگرافی ریه

در ارتباط با دیافراگم ، حرکت غیرطبیعی یا عدم حرکت دیافراگم در تلاش تنفسی همزمان مطرح کننده آسیب است . حرکت لغزش پلور احشایی بر روی پلور پاریتال که در افراد طبیعی دیده می شود ، در پنوموتوراکس وجود ندارد . در یک فرد طبیعی ، آرتیفکت بازتاب مکرر صوت معمولا در خلف حدفاصل پاوراحشایی – پاریتال مشاهده می گردد و خطوط با فاصله یکسان مشاهده می شود که به تدریج از نظر اکوژنیسیته کاهش می یابد . این حالت نمایانگر بازتاب مکرر صوت است که بر حدفاصل پلورجداری – احشائی و هوا در ریه برخورد می کند و به سمت پروپ برگشت می کند و منجر به اکوهای متععد با فاصله یکنواخت می گردد . این خطوط به نام خطوط A خوانده می شود .

آرتیفکت بازتاب مکرر در پنوموتوراکس دیده نمی شود و ممکن است به جای آن آرتیفکت عمودی comet tail یا خط B ایجاد شود . این آرتیفکت از خط پلور منشا می گیرد . دارای حدود مشخص است . بدون محو شدن تا کناره تصویر کشیده می شود . خطوط A را پاک می کند و با لغزش ریه حرکت می کند .

ارسال نظر

3 + 3 =